Vår verksamhet

Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Göteborgsregionen. Det är en inställning som genomsyrar och präglar hela vår verksamhet.

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för regionens näringsliv genom att bidra med kunskap och kontakter för ett framgångsrikt företagande.

Vi är 13 kommuner

Hela vår verksamhet bygger på övertygelsen om att ensam inte är starkast. Kommunerna i Göteborgsregionen har samarbetat sedan 1990-talet och sedan 2000 har detta samarbete skett inom Business Region Göteborgs verksamhet. Vi samarbetar i näringslivsutvecklande frågor, kring mark och lokaler, etableringsfrågor mm.

Tre affärsområden

För att kunna arbeta effektivt, och skapa det företagsklimat vi eftersträvar, har vi fokuserat våra resurser till tre huvudsakliga affärsområden:

Företagsutveckling
Vi arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt små och medelstora företag. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för företagsamma människor att förverkliga sina affärsidéer och driva växande företag.

Etablering och investering
Vi fokuserar på att attrahera etableringar och investeringar till Göteborgsregionen. Det gör vi genom att erbjuda en enkel, trygg och helt konfidentiell etableringsprocess. Vi lotsar företagen kostnadsfritt genom hela processen.

Kluster & Innovation
Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och innovationsutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademin och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk, samt initiera branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer.

Skapar goda förutsättningar för tillväxt

Vi är med i sammanhang där framtida strategier för en växande Göteborgsregion tas fram. Det handlar om tillväxtstrategier, att skapa förutsättningar för en större arbetsmarknadsregion med en attraktiv citykärna i centrala Göteborg som motor. För att Göteborgsregionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats att verka och leva i ser vi att satsningar inom infrastruktur och stadsutveckling är oerhört viktiga.

Arbetar för bättre företagsklimat

Ett av våra viktigaste mål är att verka för ett ständigt förbättrat företagsklimat. Siktet är inställt på att Göteborgsregionens företagsklimat ska utvecklas till ett av Europas bästa. Det ska präglas av öppenhet och uppskattat personligt bemötande. I ett kortare perspektiv vill vi att Göteborgsregionens företagsklimat ska rankas högst av landets storstadsregioner.

Analyserar fakta och statistik om näringslivet

I vår roll ligger också att vara experter på Göteborgsregionens näringsliv och de behov som näringslivet har. Det kan vi göra genom att öppna dörrar och erbjuda kunskap i olika faser. Vi bedriver ett omfattande analysarbete, såväl när det gäller fakta och statistik om näringslivet i Göteborgsregionen som omvärldsbevakning av andra regioner och olika branscher. Varje kvartal kommer vi ut med en konjunkturrapport där vi analyserar olika indikatorer för Göteborgsregionen. Vi sammanställer årligen publikationen Fakta & Statistik på både engelska och svenska, som visar nyckeldata om regionens näringsliv.

Underlättar internationella affärer och relationer

Genom starka internationella relationer hjälper vi regionens små och medelstora företag ut på nya marknader. Bland annat genom vår verksamhet Green Gothenburg, där vi kan sammanföra företag från regionen med rätt aktörer på den internationella marknaden.

Hos oss finns också Enterprise Europe Network som en del av det stora europeiska affärsnätverket för småföretag. Hit kan företagare vända sig för kostnadsfria råd om hur man för affärer och får finansiering inom EU. Business Region Göteborg har också kontor i Bryssel för att bevaka utlysningar och frågor som kan stärka företagens konkurrenskraft. När officiella internationella delegationer besöker Göteborg är vi en av parterna som medverkar.

Marknadsföring av Göteborg

Vi ansvarar för och ser till att Göteborg marknadsförs ur ett näringslivsutvecklande perspektiv - regionalt, nationellt och internationellt. Så många som möjligt ska få ta del av det historiska utvecklingssprång som vår region befinner sig i, alla fantastiska berättelser samt de möjligheter som finns utifrån ett investerings- och etableringsperspektiv. De som bor och verkar i regionen ska känna sig stolta över att vara en del av allt som sker. 

Skapar mötesplatser och delar med oss av kunskap

För att dela med oss av kunskap om utvecklingen i Göteborgsregionens näringsliv arrangerar vi seminarier och andra möten, publicerar nyheter, analyser, rapporter, reportage och mycket annat. Både i våra egna olika mediekanaler och genom att ge god service till oberoende medier i deras uppdrag. Men vi samlar också in information, kunskap och kontakter genom att företräda Göteborgsregionen i sammanhang där affärsrelationer skapas och investeringsbeslut förbereds. Vi fungerar som språkrör mellan politik och näringsliv och skapar arenor för möten med näringslivets bästa i fokus.

Tip a friend