Samverkan inom Göteborgsregionen

Business Region Göteborgs arbete med näringslivsutveckling är beroende av en stark regional förankring, inte minst med hänsyn till globaliseringen och vår växande arbetsmarknadsregion. 2018 skrev ett samverkansavtal mellan BRG och GR i syfte att ytterligare kommer förstärka det regionala samarbetet.
Göteborgsregionen

Förmågan att samarbeta är en styrka

Göteborgsregionens många näringslivskluster har stark internationell lyskraft. En stor konkurrensfördel ligger i en dokumenterad förmåga att samverka mellan näringsliv, akademi/institut, offentliga aktörer, kapitalaktörer och utbildningssektorns aktörer.

GR:s olika nätverk och möjligheten att arbeta tätt tillsammans med bland annat näringslivsutvecklarna i Göteborgsregionens kommuner är en annan fördel. BRG:s uppgift att förvalta Göteborgs Stads ägande i det så kallade näringslivklustret ger också stora möjligheter, till exempel med de starka samverkansplattformer som science parks utgör. Starka strukturer för samarbetet med VGR är också en stor tillgång.

Regional samordning

BRG har möjlighet att identifiera och initiera utvecklingsinsatser i samspel mellan GR-kommunerna, näringsliv, akademi och offentliga aktörer som med kompletterande kompetenser kan samverka för regionens tillväxt. I den regionala samverkan fokuseras främst på tre regionala utmaningar:

  • Företagsklimatet
  • Kompetensförsörjning
  • Planera för tillväxt

Samverkan sker också inom nyföretagarområdet i syfte att hitta synergier och nya arbetssätt kopplade till Yesbox och kommunernas egna erbjudanden till nyföretagare. Inom kommunikationsområdet sker också en samverkan för att stärka kommunikationen om Göteborgsregionen Samverkan genom löpande dialog och gemensamma insatser tillsammans med GR och det regionala nätverket med GR-kommunernas näringslivsansvariga.

I nätverket skapar vi möjligheter till erfarenhetsutbyte, utveckling och implementering av de tjänster som BRG tillsammans med kommunerna kan erbjuda det lokala näringslivet. Även att identifiera och initiera nya frågor av gemensam natur där regional samverkan är en fördel både för den enskilda kommunen, regionens och företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Samverkansavtal

För att stärka det regionala samarbetet tecknades, våren 2018, ett samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).
Följ länken för att ladda ner avtalet -->
 

Tip a friend