Erfaren processledare med helhetsperspektiv

Göteborgs transportsystem ska ställa om och elektrifieringen visar vägen. Har du vad som krävs för att driva arbetet med att elektrifiera Göteborgs transportsystem? Nu söker vi en erfaren och samarbetsinriktad processledare med blick för helhetsperspektivet.

Göteborg är rankad som en av världens smartaste städer och ligger i täten inom både hållbarhet och innovation och har ett världsledande fordonskluster. Och vi vill fortsätta ligga i täten. Nu söker vi en processledare som ska leda vårt uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem i Göteborg.

Vi har av politiken i Göteborgs Stad fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställningen av transportsystemet till 2030 där elektrifiering visar vägen. Arbetet ska ske i samverkan med berörda nämnder och styrelser i staden, samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer. Uppdraget skall resultera i en elektrifieringsplan, med aktiviteter för de kommande åren för måluppfyllelse till 2030.

Vi söker en processledare som skall hjälpa till att utveckla samarbetet med regionala aktörer och näringslivet, med uppgiften att driva elektrifieringsfrågor och utgöra ett nav för samverkan mellan näringslivet, andra samarbetspartners och staden.

I rollen ingår det att bidra till Göteborgs position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem och göra Göteborg till en strategisk marknad för alla de branschaktörer som arbetar med produkter, lösningar och system som stödjer omställningen.

Du är med och banar väg för uppskalning inom alla elektrifierade transportslag genom projektinitiering och processledning av samarbeten mellan staden, näringslivet och andra aktörer.

Vi söker dig med gedigen branscherfarenhet inom elektrifierande fordon och transporter, alternativt laddinfrastruktur/elförsörjning. Vi ser också att du har stor erfarenhet av att driva komplexa processer med flera olika intressenter och aktörer, har goda kommunikativa förmågor och är en van estradör.

 

Om Business Region Göteborg och avdelningen Kluster & Innovation

Business Region Göteborg (BRG) är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av Göteborg Stad med uppdraget att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Målet är att bidra till en hållbar utveckling med hög sysselsättning, hög nivå på företagande och entreprenörskap samt regional innovationsförmåga. Vi arbetar aktivt med kluster- och branschutveckling genom att identifiera styrkeområden, knyta samman människor från företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk. Vi initierar branschsamarbeten som leder till kommersiellt bärkraftiga innovationer.

Mer om uppdraget

Bakgrunden till elektrifieringsuppdraget kommer av den snabba omställningen inom fordons- och transportsektorn avseende elektrifiering, med införandet av nya EU regleringar för lägre CO2 utsläpp, till följd en förutspådd introduktion av allt fler modeller av elfordon såväl inom segmentet lätta som tyngre fordon. Elektrifieringen syns även inom segmentet arbetsmaskiner för byggarbetsplatser, i hamnapplikationer och inom sjöfarten som står inför en stor elektrifiering. Detta kräver en stadsutveckling som går hand i hand med elektrifieringsutvecklingen, att rusta för en utbyggnad av laddinfrastruktur, utveckla strategiska depålägen och att kunna garantera effekt och elförsörjning där behoven uppstår.

Ett elektrifierat transportsystem ökar möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar som följer av ökad urbanisering och transporters miljöpåverkan. Göteborg Stad har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och har antagit målet om att vi skall ha lokala transporter som är fossilfria till år 2030, där Göteborgs stads fordonsflotta skall vara fossilfri till 2023.

Med fordonsindustrins stora påverkan av utvecklingen, där elektrifieringen stöper om både leverantörsstrukturer, värdekedjor och kluster för fordonsutveckling, är det viktigt att ge goda förutsättningar för lokalt näringsliv att bidra till en global konkurrenskraftig industri. Genom goda lokala förutsättningar att utveckla innovativa test- och demonstrationsmiljöer, samverkansprojekt och genom att bereda väg för en stor utrullning av elektrifierade fordon de närmaste 10 åren, bidrar Göteborg Stad och Business Region Göteborg till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Arbetsuppgifter

 • Strategiutveckling, koordinering och processledning kring behov, krav, aktiviteter och projekt som berör näringslivet och stödjer stadens omställning mot ett elektrifierat transportsystem.
 • Medverka till att ta fram vision, plan och aktiviteter i enlighet med det politiska uppdraget samt vision och målsättning som stödjer näringslivets behov och bidra till att föra in näringslivets behov i de offentliga processerna.
 • Medverka i datainsamling och analys
 • Medverka till internationell partnersamverkan
 • Initiera, bygga upp och driva samarbetet med näringslivet
 • Kommunicera arbetet nationellt och internationellt genom att delta i seminarier, debatter, artiklar, sociala medier, webb mm
 • Underlag och rapportering inkl ekonomisk uppföljning till samverkansgruppen, samt andra rapporteringsinstanser inom Business Region Göteborg och Göteborg Stad.
 • Sammankalla och leda ett flertal arbetsgrupper med aktörer från näringsliv, organisation och Göteborg Stads förvaltningar och bolag (även aktörer från övriga kranskommuner i Göteborgsregionen kan innefattas), kring aktiviteter som berör näringslivet.
 • Koordinering och deltagande i framställande av ansökningar för finansiering av nya uppdrag i anslutning till arbetet kan förekomma
 • Arbetsleda ev konsultinsatser
 • Tjänsten representerar BRG i flera nätverk och centrala arbetsgrupper på området elektrifiering.

Kunskapskrav

Högskoleutbildning motsv. ca 4–5 år med civilingenjörs alt naturvetenskaplig inriktning.

 Erfarenhet och personliga egenskaper

Relevant arbetslivserfarenhet 5–10 år inom näringslivet och/eller institut, med dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med elektrifierande fordon och transporter, alternativt laddinfrastruktur/elförsörjning och dataanalys på området. Tidigare erfarenhet av strategiskt arbete och av arbetsledning är meriterande samt erfarenhet av att förhandla med kontakter på hög nivå inom näringsliv och/eller offentlig verksamhet.

Tidigare erfarenhet av att arbeta med internationella organisationer, erkända nätverk kring elektrifiering, projektinitiering och ansökningsförfarande är meriterande.

Du talar och skriver självklart obehindrat på svenska och engelska, och du har lätt för att tala inför andra så väl små sammanhang som på scen under en konferens.

Som person är du driven, kreativ, flexibel och med stark egen initiativförmåga. Du etablerar och bibehåller nätverk och är samarbetsinriktad, samtidigt som du har en analytisk och strukturerar förmåga med blick för helhetsperspektiv. Ditt intresse för fordons- och elbranschen, samt miljö, klimatfrågor är stort, liksom ditt engagemang för näringslivsutveckling.

Tillträde  

 • Befattning: Processledare
 • Närmaste chef: Per Österström, Chef Fordon & Transporter vid Kluster & Innovation
 • Tillträde: maj/juni 2020
 • Lön enligt avtal
 • Heltid Tillsvidare
 • Ev Projektanställning om 2 år kan också vara av intresse om du har rätt kvalifikationer och kan kombinera uppdraget med en tjänstledighet från nuvarande arbetsgivare.

Frågor om tjänsten besvaras av

Per Österström, Gruppchef: 031-3676128

Maria Strömberg, Avdelningschef: 031-3676110

Lena Altbrink, HR-chef: 031-3676135

Sista ansökningsdag 26 februari.


Ansökan via denna länk >>
 

 

Tip a friend