Klusteranalys Kulturella och kreativa näringar 2018

Huvudkategori
Featured image
Klusterkartläggning Kulturella och kreativa näringar
Ingress
Kartläggning av klustret Kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen.