Kenny Genborg - Vad är det för fel på företagsklimatet?

I en serie intervjuer går vi på Business Region Göteborg på djupet i den högaktuella frågan om företagsklimatet i Göteborgs kommun. Där hittar vi stort engagemang, stor uppriktighet och skarp kritik.
Vad är det för fel på företagsklimatet?

Jag har själv intervjuat kommunalråden för de två största partierna. Övriga intervjuer är gjorda av frilansskribenterna Sofia Eriksson och Magnus Carlsson på Redigt Kommunikation.

Instruktionen till både mig själv och till Sofia och Magnus har varit att få till konstruktiva samtal – och att låta både politiker och företagsledare tala klartext. Vi vill lyfta på locket till en av Göteborgs mest känsliga frågor vad gäller jobben och näringslivet.

Oavsett hur man tolkar detaljerna i olika attitydmätningar går det inte att dra någon annan slutsats än att Göteborgs företagsklimat inte uppfattas som tillräckligt bra av dem som lever i det – nämligen företagen.

Det totala intrycket från intervjuerna med företagarna är tyvärr inte positivt. Det de säger om hur de upplever Göteborgs inställning till privata företag är omskakande.

Det är allvarligt för Göteborg på flera sätt. Företagsklimatet har betydelse för jobb och framtidstro.

Många påverkas av kritiken

Kritiken påverkar även alla mina kollegor som är tjänstemän anställda av Göteborgs Stad och dagligen sliter hårt för att ge korrekt, rättvis och snabb service till både stora och små företag.

Det har också en betydande påverkan på hur Göteborg uppfattas i omvärlden. Människor i andra delar av världen som funderar på etableringar tittar på sådana faktorer. Företagsklimatet är en del av en stads renommé.

Företagen är inte bara viktiga för Göteborg. Staden är också en del av företagens varumärken.

Många olika orsaker

Så vad är det då för fel på företagsklimatet i Göteborg? Våra intervjuer ger en bild av att det finns många olika orsaker till att Göteborg inte kommer tillräckligt bra ut i de olika mätningarna.

Det allra viktigaste önskemålet från både företagare och politiker är möjligheter att samtala och skapa förståelse. Det finns ett starkt engagemang för Göteborg, och en uppriktig vilja att vara en del av lösningen. Men det finns inte mycket som irriterar så mycket som dålig återkoppling och svag lyhördhet.

Samtal är också en av de åtgärder som Göteborgs Stad satsat på, förutom omfattande utbildningsinsatser bland stadens tjänstemän. Det viktigaste instrumentet är kundmätningen Insikt som Sveriges kommuner och landsting gör löpande.

Där får olika förvaltningar kvitto på hur servicenivån uppfattas. Det brukar vara tydliga resultat. Det lönar sig att arbeta strukturerat för att ge bättre service.

Flera olika insatser

Vi på Business Region Göteborg ger vårt bidrag bland annat genom den användbara tjänsten Företagslotsen som guidar företagen till rätt kommunala instans och ordnar de möten som behövs.

Vi arrangerar även rundabordssamtal och dialogmöten både i liten och i stor skala. I olika branscher och med olika ämnen. Politiker, näringslivets organisationer och engagerade företagare får chans att skapa förståelse för sina respektive behov.

Nyligen ägde Göteborgs Stads första av en serie strategiska näringslivsdialoger rum. Jag hade äran att vara samtalsledare, och det var två verkligt inspirerande timmar med företagsledare, entreprenörer, politiker och rektorerna för Chalmers och Göteborgs universitet.

Där satt de högsta cheferna för Göteborgs största och globalt verksamma koncerner och gav hela sitt engagemang i idéer om lösningar för två av Göteborgsregionens allra största utmaningar. Hur ska Göteborg bli attraktivt för den spetskompetens som näringslivet behöver för att ta vara på tillväxtmöjligheterna?

Och hur tar vi bättre vara på de resurser som finns hos människor som står långt från arbetsmarknaden?

Det ska vara lite trögt

Jag lovar, det var god stämning. Runt det bordet fanns ingen som inte ville Göteborgs allra bästa. Företagsledarna erbjöd sina tjänster, De ville få saker och ting gjorda. Snabbt och konkret.

I praktiken är det kanske inte riktigt så enkelt. I en demokratiskt styrd organisation finns en inbyggd tröghet som är både naturlig och nödvändig.

Men det finns gott hopp om Göteborg. Den slutsatsen grundar jag på att dialogen är igång på så många olika håll, och på det engagemang jag möter i olika kommunala förvaltningar.

Handlar om ledarskap

Men ytterst handlar det om ledarskap. För Göteborg har inte råd med ängsliga chefer, precis som kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson säger i intervjun.

Det är också en fråga om vad som ligger i begreppet företagsklimat. Det kan vara många olika saker, beroende på vem man frågar.

Alliansledaren Jonas Ransgård går till frisören i sin intervju, för att ge ett exempel. Han visar att bra service från en del av kommunen kan tyngas ned av ett beslut i en helt annan mycket större fråga.

Kenny Genborg

Kommunikationschef Business Region Göteborg

Färgbox

Två olika undersökningar brukar få mycket uppmärksamhet när det gäller hur företag och företagare uppfattar Göteborg som näringslivstad. Här kan du själv ta del av rapporterna:

Svenskt Näringslivs rankning av Sveriges kommuner

Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning Insikt

 

Kenny Genborg

Det företagsledarna säger om hur de upplever Göteborgs inställning till privata företag är omskakande. Det är allvarligt för Göteborg på flera sätt. Företagsklimatet har betydelse för jobb och framtidstro, säger Business Region Göteborgs kommunikationschef Kenny Genborg.

Tip a friend