Jonas Ransgård - ”Det blir en politisk stridsfråga”

Alliansens ledare i Göteborg, Jonas Ransgård (M), ser en politisk stridsfråga i företagsklimatet. Men då måste debatten breddas till att diskutera vad som skapar jobb och välstånd.
Jonas Ransgård

Moderaternas kommunalråd är en återkommande debattör om företagsklimatet. Allt handlar om respekt för att det är företagen som fixar arbetstillfällen, menar han. Men det är en utgångspunkt som ibland tappas bort.

- Om socialdemokraternas Ann-Sofie Hermansson säger att hon gärna vill se fler företag här, men Vänsterpartiet inte vill ha just den sorten, och Miljöpartiet inte den sorten, då blir det en politisk stridsfråga.

Jonas Ransgård syftar både på åsiktsskillnader om privata aktörer i välfärdssektorn och hur han uppfattar att vissa verksamheter ibland kan beskrivas som ”finare” än andra.

Rester av självgodhet

Men han tycker sig också se rester av en kultur av självgodhet på olika nivåer inom Göteborgs Stad. Attityderna är på väg att förändras i rätt riktning, både politiskt och bland tjänstemän i förvaltningar och bolag, noterar han. Men det återstår en del.

- Det handlar om att man ser sig själv som en stor kommun som kan bete sig som en myndighet, både när vi är det och när vi inte är det, och att folk får finna sig i det. Det tar väldigt långt tid att jobba med den attityden.

Motstridiga signaler

Men företagsklimatet rymmer många dimensioner, påpekar Jonas Ransgård. Beslut och signaler från olika delar av en stor kommun kan vara motstridiga – trots att servicen från enskilda tjänstemän kan vara alldeles utmärkt.

För en enskild företagare kan det te sig märkligt. Han ger ett exempel:

- Om jag driver en frisersalong i centrala stan och söker tillstånd kan jag vara nöjd med snabba besked och bra förklaringar. Sedan märker jag att p-platserna utanför min salong har fått halverad tid, som mina kunder inte klarar sig på. Då tycker jag att attityden från stan är för jäklig.

- Men det har ju inte att göra med någon av de förvaltningar jag haft kontakt med. Det är trafiknämndens beslut om parkeringspolicy som ställer till det. Då  blir det ”stan” för mig, eftersom det är en överordnad fråga.

Finns det ett glapp mellan hur det fungerar i näringslivet och i en demokratiskt styrd organisation?

- Ja det gör det verkligen, och det ska det vara. Jag pratade med en företagare som fångade det bra. När jag förklarade att vi fattar alla beslut i grupp och ledarna väljs av dem de ska leda, blev han helt tyst. Innan han sa, ”då blir det ju helt annorlunda”.

- Man vill ofta ha någon som bestämmer. Någon som man kan vända sig till. En chef.

Men det är inte så systemet ska funka i en kommun, påpekar Jonas Ransgård. Förväntningarna ligger ibland på en annan typ av ledarskap än vad en kommun ska erbjuda 2016.

- Den starke ledaren efterfrågas oftast när man tänker sig att den personen skulle fatta det beslut som jag själv vill ha. Annars vill man inte ha den starke ledaren.

Vad vill du göra för att skapa ett bättre företagsklimat?

- Alliansen har lagt fram en rad förslag. Om åtta av tio nya jobb kommer i småföretag får man till exempel fundera på hur upphandlingarna arrangeras så att små företag kan vara med och bjuda.

- Nystartskvarter är ett initiativ från alliansen som blir verklighet nu. Företagsombudsman, som man ska kunna vända sig till om man är missnöjd, har vi föreslagit men inte fått igenom. En kommission för att rensa i kommunala regler har vi också föreslagit.

Andra alliansförslag är särskilt stöd till nystartade företag för att de ska överleva sitt första år. Och man vill ge privata företag rätt att utmana kommunala verksamheter om tjänster som kan göras bättre i annan regi.

- Och så är lagen om valfrihet i välfärden en stor fråga. Vi ser att det är en lägre andel kvinnor som är företagare i Göteborgsregionen jämfört med Stockholm och Malmö. Där får vi se hur det går, även om det finns ett fullmäktigebeslut om att införa LOV finns risk att införandet försenas till efter nästa val.

Jonas Ransgård

Diskussionen om vad företagen får ut av välfärden måste ersättas av en diskussion om allt som välfärden får ut av företagen, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Jonas Ransgård (M)

Tip a friend