Företagens egen åtgärdslista

I slutet av november 2016 ställde ett 40-tal företagare upp i dialogen Samspelet, för att diskutera vad som behöver förbättras i kommunens service. Här är något av det som hamnade överst på listan.
Företagens egen åtgärdslista

Årligen arrangeras ett flertal dialogmöten och rundabordssamtal i Business Region Göteborgs regi. Samspelet är det största forumet. Där möts företagare, branschorganisationer, tjänstemän och politiker.

Här är företagarnas egen lista på vad som behöver förbättras, hämtad från årets upplaga av Samspelet:

Företagsklimatet

 • Göteborgs Stad behöver bli tydligare om vilken service man kan bidra med, till exempel vad Företagslotsen kan hjälpa till med.
 • Mycket handlar om vardagen för en företagare: Kan man ta bilen in till stan? Kommunikationer till city.
 • Viktigt att kommunicera med bilder om utvecklingen framåt.

Upphandling

 • Kommunen rekommenderas att föra dialog med branscherna innan man går igång med upphandling.
 • Bemötande och attityd behöver förbättras.
 • Små och medelstora företag bör få större möjligheter att delta i offentlig upphandling.
 • Kravställningen kräver kompetens, så att det inte ställs så höga krav att småföretagen skräms bort.

Bygglov

 • Mer kommunikation i varje ärende.
 • Göteborgs Stad behöver bli bättre på att tillmötesgå varje enskild kund och skapa tydlighet i vad som händer i olika ärenden. Olika kunder har olika behov.
 • Vad det får lova att kosta att söka bygglov?

Livsmedeltillsyn

 • För lång handläggningstid i vissa tillståndsfrågor.
 • Mer rådgivning och vägledning vid livsmedelskontroller. Vad är rätt och fel?

Miljötillsyn

 • Enhetlighet och rättvis behandling efterfrågas. Det får inte vara skillnad mellan vilken kommun eller vilken handläggare som hanterar frågan.

Tip a friend