Article image
Styr & Ställ-cyklar

Nextbike: "Vi ser stora möjligheter i Göteborg och Sverige"

Sommaren 2020 lanserade det tyska företaget Nextbike tillsammans med Göteborgs och Mölndals stad ett nytt lånecykelsystem. Nya Styr & Ställ, som består av 1 750 cyklar och 135 terminaler, är smartare och mer omfattande än det tidigare systemet.

Main content

Teamet bakom Nextbikes intåg på den svenska marknaden berättar för oss om företaget, etableringen i Sverige och sina tillväxtplaner.
 
Kan du berätta lite kort om Nextbike? 

– Nextbike är ett av världens första lånecykelföretag. Vår grundare började hyra ut cyklar med kombinationslås för ca 15 år sedan. Han ville se fler cyklar i trafiken. Omkring år 2014 tog vi fram den första smarta cykeln och satte därmed standarden för lånecyklar i Europa. 2016 lanserade vi, i Köln, det första lånecykelsystemet som är helt integrerat i kollektivtrafiken. Det blev en stor succé för både branschen och oss. I den meningen är Nextbike pionjärer inom kollektivtrafiken, säger Jhon Alexander Ramírez Ospina, internationell affärsutvecklingschef på Nextbike i Tyskland.    

– Sedan dess har vi vuxit väldigt mycket. Vi finns i 200 städer och 26 länder världen över, även om vi främst är koncentrerade till Europa. 

Nextbike vann upphandlingen för ett cykeldelningssystem i Göteborg. Vad innebär detta kontrakt? 

– Kontraktet gäller i 6 år och omfattar hela driften av cykeldelningssystemet. Vi har 1 750 cyklar på gatorna och ett nätverk med 135 terminaler. Enkelt uttryckt erbjuder vi ett mycket prisvärt sätt att ta sig fram i staden, säger Jhon.

– Vårt system är flexibelt och kontraktet är formulerat på ett sådant sätt att vi som företag får större intäkter ju mer det används. Vi har mål i fråga om antal medlemmar. Om vi säljer ett visst antal medlemskap får vi högre intäkter. Det finns alltså incitament för oss att förbättra systemet och utöka nätverket. Vi skulle till och med kunna ta in fler fordon från externa samarbetspartners. Det finns många olika möjligheter vi kan utforska både i Göteborg och resten av Sverige.
   
Nextbike har startat ett kontor i Göteborg. Vad har den processen inneburit och vilken typ av stöd har ni behövt?

– I början av 2019 började vi planera hur vi skulle gå vidare, och vi började verkligen från noll. Stödet från Joel [Görsch] på Business Region Göteborg och våra andra samarbetspartners var därför mycket värdefullt, särskilt i början. Jag åkte till Göteborg flera gånger för att leta och titta på lämpliga lokaler. Vi behövde en lokal där vi inte bara kunde rikta upp och reparera cyklarna, utan som också kunde rymma vårt planerade callcenter, som nu håller på att byggas upp i Göteborg. Vi tittade på flera olika platser, fick hjälp av en lokal konsult och intervjuade tidigare JCDecaux-medarbetare som faktiskt arbetar hos oss idag. Utifrån detta bestämde vi oss för att hyra en lokal mellan Göteborg och Mölndal. Här har vi gott om plats att reparera och förvara cyklarna, och här ryms även kontor och callcenter, säger Philipp von Stauffenberg, verksamhetschef på Nextbike i Tyskland. 

– Vi har stött på en del utmaningar. På grund av den rådande pandemin har vi varit tvungna att sköta allting mer eller mindre på distans. Därför var det verkligen värdefullt att Anders [Johansson, regionchef på Nextbike Sverige] var på plats i Göteborg och kunde leda arbetet tillsammans med oss i Tyskland, tillägger han.

Hur ser era mål ut för Göteborg och Sverige?  

– Målet är att Styr & Ställ-systemet ska fungera bra och vara både lönsamt och uppskattat av användarna. Vi har också som mål att Nextbike Sverige AB ska växa och att systemet ska bli populärt bland allmänheten. Det är bra för hälsan, miljön och ekonomin och vi vill att det ska växa på ett sunt sätt och vara en del av Sverige under lång tid framöver, säger Anders Johansson, som leder verksamheten i Göteborg. 

Har ni planer på att etablera er eller ta marknadsandelar i andra svenska städer?

– Tillväxt är alltid en del av vår strategi. Vårt företag har vuxit ända sedan starten. För tillfället fokuserar vi på att få systemet i Göteborg att fungera helt perfekt. Om andra städer ser att det fungerar och om invånarna är nöjda och använder cyklarna som komplement till kollektivtrafiken kommer det att öppnas fler tillväxtmöjligheter under de kommande åren, säger Jhon. 

Nextbike har kontor över hela världen. Hur står sig Göteborg/Sverige som affärsregion jämfört med andra regioner?

– Vi ser i Sverige en mycket stark ekonomi med en välutvecklad kollektivtrafik. Detsamma gäller cykelinfrastrukturen i många städer. Sverige ligger redan på nivå 3 när det gäller lånecyklar, vilket gör det betydligt lättare att öka användningen av mikromobilitetstjänster. Svenskarna är ju redan vana vid dem! Cyklandet är också mycket utbrett. Det här är en bra miljö att starta cykelverksamhet i, säger Jhon. 

– Människorna är förvånansvärt trevliga. Enligt stereotypen är nordborna kyliga, men vi blev förvånade över hur välkomnande och hjälpsamma de var mot oss. Business Region Göteborg hjälpte oss otroligt mycket med vår etablering, och det kändes som om vi redan var en del av landet. Vi har haft en mycket positiv upplevelse – med teamet, med kommunens tjänstemän och med våra samarbetspartners. Och varje gång vi har kontakt med potentiella partners får vi ett otroligt fint bemötande, vilket är väldigt bra, säger Jhon. 

– De svenska systemen, strukturerna och processerna ligger dessutom ganska nära de tyska, vilket underlättade för oss att starta ett dotterbolag. Det var betydligt enklare än att starta ett kontor i Indien, till exempel. Utgångspunkten var med andra ord väldigt bra, säger Philipp. 

Vill du tillägga något? 

– Jag vill gärna tacka Joel och hela teamet på Business Region Göteborg för allt stöd, särskilt i början. Att ta sig in på en ny marknad är alltid en utmaning och det var verkligen värdefullt för oss att få en bra start. Nu ser vi att invånarna uppskattar och använder cyklarna. Vårt samarbete fungerade mycket bra, säger Philipp.

Färgbox

Business Region Göteborg hjälpte Nextbike genom att förmedla kontakter med andra företag, branschorganisationer, myndigheter och relevanta tjänsteleverantörer. Tillsammans med Business Sweden undersökte vi även lönekostnader och andra kostnader å Nextbikes vägnar.

Lånecykelsystemet Styr & Ställ har installerats av Nextbike i samarbete med Trafikkontoren i Göteborg Stad och Mölndals Stad. Det drivs av dotterbolaget Nextbike Sverige AB.

 

Print this page:

Tip a friend