Insats 3 Markberedskap och fysisk planering

Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande med stadens rum.
Markberedskap och fysisk planering
Färgbox

Aktivitet 1 
Utveckla näringslivsutskottet på stadsbyggnadskontoret. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta anna.noring@sbk.goteborg.se 

Deltar i arbetet  

Förväntat utfall 
Fyra möten/år.  

Färgbox

Aktivitet 2 
I framtagandet av nya detaljplaner för verksamheter ska näringslivets behov av flexibilitet på kort och lång sikt beaktas. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta anna.noring@sbk.goteborg.se 

Deltar i arbetet   
Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab och Framtiden 

Förväntat utfall 
Årliga utbildningsinsatser (PBL) på kontoret. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Utveckla metod/process för näringslivskonsekvensanalys för kontorets planering i tidiga skeden. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta anna.noring@sbk.goteborg.se 

Deltar i arbetet 
Business Region Göteborg, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab, Framtiden och Stadsledningskontoret 

Förväntat utfall 
Metoden är utvecklad. 

 

Tip a friend