Insats 1 Markberedskap och fysisk planering

Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings- och expansionsbehov.
Markberedskap och fysisk planering
Färgbox

Aktivitet 1 
Definiera och initiera en samverkansprocess för kunskapsuppbyggnad och analys av näringslivets behov med koppling till planering av mark och lokaler. 

​​​Kontaktperson 
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta par.abrahamsson@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Hamn, Trafikkontoret, Higab, Framtiden  

Förväntat utfall 
En samverkansprocess är definierad och implementerad. 

Färgbox

Aktivitet 2 
Utveckla intern metod på SBK för möjlighet till uppföljning och sammanställning av pågående planering för olika kategorier. 

Kontaktperson 
Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta anna.noring@sbk.goteborg.se 

Deltar i arbetet
TBA

Förväntat utfall 
Metoden är utvecklad. 

Färgbox

Aktivitet 3 
Genomföra kontinuerliga dialoger med kranskommunerna inom GR angående verksamhetsmark. 

Kontaktperson
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta par.abrahamsson@businessregion.se 

Deltar i arbetet  
TBA

Förväntat utfall  
Årliga dialoger genomförda. 

Färgbox

Aktivitet 4 
Koppla samman det regionala samhällsbyggnadschefs-nätverket (GR) och näringslivschefsnätverket (BRG). 

Kontaktperson 
Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare stadsutveckling på Business Region Göteborg. Frågor, tankar eller idéer? Kontakta par.abrahamsson@businessregion.se  

Deltar i arbetet
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Trafikkontoret  

Förväntat utfall 
Etablerad form för samverkan och kunskapsuppbyggnad. 

 

Tip a friend