GCP-projekt: Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Stadens alla byggande förvaltningar och bolag går samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. På sikt vill man göra bygg- och anläggningsbranschen helt utsläppsfri.
GCP-projekt: Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs. Dessutom är utsläppskraven för arbetsmaskiner lägre än för till exempel andra typer av transporter.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Målet är en sektor med netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045 och en av de identifierade åtgärderna för att nå dit är en ökning av el- och gasdrivna fordon och maskiner.

Ambitionen är att använda lagen om offentlig upphandling som styrmedel för att ställa krav på branschen och på så sätt hjälpa till att påskynda omställningen till utsläppsfria arbetsmaskiner

Aktörerna kommer, förutom att samverka med varandra, även samverka med maskinleverantörer, bygg- och anläggningsentreprenörer och uthyrare m.fl. för att formulera funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav.

Omställningen till exempelvis elektrifierade bygg- och anläggningsmaskiner minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket bidrar till förbättrat arbets- och närmiljösocial och miljömässig hållbarhet.

Projektet har ett år på sig att formulera sina rekommendationer i samverkan med branschen och därefter, i oktober 2020, är tanken att rekommendationerna ska testas och implementeras i skarpa upphandlingar från Göteborgs Stad.

Oslo visar vägen
Men Göteborgs Stad är inte först ut. Under 2019 kommer Oslos första helt utsläppsfria byggprojekt att genomföras på Olav V:s gate och Klingenberggata. Oslo-projektet hjälper till att påskynda den tekniska utvecklingen.

Ska utsläppen elimineras senast 2030 krävs även nationell och internationell draghjälp. Internationell efterfrågan ger lägre priser och ett större utbud. Därför är det viktigt att även Göteborg är en del av denna utveckling.

Färgbox

FAKTA:
Utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner

Utmaningen: Påskynda bygg och anläggningsbranschens omställning till el och vätgasdrivna maskiner.
Mål:
- Rekommendationer för upphandlingskrav inom Göteborgs Stad som på sikt ska driva på utvecklingen mot en utsläppsfri bygg- och anläggningsbransch.
- Ökad branschsamverkan
- Ökad kunskap inom staden
​​​​​​

Beräknad slutrapportering: Oktober 2020 – därefter implementering i faktiska upphandlingar.
Co2-minskning: Rapporteras efter slutrapportering

Deltagare:
Aktörer från Göteborgs Stad:
Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership, Trafikkontoret, Förvaltningen Inköp och upphandling, Förvaltningen Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Göteborg Leasing AB, Göteborgs Hamn AB, Framtiden AB, Älvstranden Utveckling, Göteborg Energi AB.

Projektet kommer genomföras i dialog med branschen. Projektet finansieras av Energimyndigheten

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. Gothenburg Climate Partnership drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Läs mer om Gothenburg Climate Partnership >>

Tip a friend