Göteborg – ett kompetenscentrum som levererar

Vid Lindholmen Science Park ligger CEVT, China-Euro Vehicle Technology, och i den ljusa och öppna receptionen ligger stadens nyckel, ett bevis på att företaget på kort tid fått betydelse för regionens tillväxt. Symboliken är lika enkel som rak. Företaget behövde hjälp med etableringen och Business Region Göteborg var dörren in.
Göteborg – ett kompetenscentrum som levererar

Att CEVT valde Göteborg i den globala konkurrensen berodde på att kompetensen finns här. Men man fick också konkret hjälp av Business Region Göteborg när det gällde olika beslutsunderlag. 

Biltillverkaren Geely hade tagit ett beslut att starta ett forsknings- och utvecklingsföretag för att ta fram en helt ny fordonsarkitektur för kommande bilmodeller. Men var? Valet stod mellan England, Tyskland och Sverige.

– Här i Göteborg finns de bästa ingenjörerna för forskning och utveckling, inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Gang Wei, vice vd för CEVT.

Tillgången till rätt kompetens en nyckelfaktor

För CEVT var närheten till systerföretaget Volvo förstås en viktig faktor, men Gang Wei framhåller att tillgången till rätt kompetens var det absolut viktigaste kriteriet för att etablera sig i Göteborg. Närheten till universitet och annan forskning och utveckling betyder mycket, precis som branschkompetensen från Volvo och Saab som är högkoncentrerad i regionen.

Citat

Redan tidigt i processen bistod Business Region Göteborg med beslutsunderlag på en väldigt detaljerad nivå.

Förutom att beskriva själva regionen, det västsvenska fordonsklustret och ge förslag på möjliga lägen och lokaler redovisade man till exempel hur det svenska skattesystemet fungerar och aktuella lönekostnader för ingenjörer.

När själva beslutet väl var fattat behövde CEVT hjälp med en mängd saker vid uppstarten. De lokala kontakterna, förståelse för de svenska systemen och inte minst immigrationsprocessen. Än så länge har ett fyrtiotal expatriater flyttat från Kina till Göteborg på längre kontrakt och ett åttiotal till är på väg. Från början var planen att man skulle anställa runt 70 personer, men bara ett drygt år efter starten har CEVT 200 anställda och 300 konsulter från ett tiotal länder engagerade i olika projekt. Och det är just kompetensen som är anledningen till varför expansionen har gått så mycket snabbare än väntat.

Kompetens attraherar kompetens

– Våra ingenjörer är till och med bättre än vad vi hoppats, säger Geng Wei. Framgångarna gör att vår ägare ger oss fler projekt vilket i sin tur gör att vi kan anställa ännu fler duktiga människor. Kompetens attraherar mer kompetens. Det är en mycket lyckosam effekt, fortsätter Geng Wei.

Alla tjänster som Business Region Göteborg erbjuder vid nyetablering är helt kostnadsfria. Eftersom det ligger i båda verksamheternas intresse att skapa så många nya arbetstillfällen som möjligt är det också ett långsiktigt samarbete.
– Vi tar väldigt gärna hjälp av Business Region Göteborg även i framtiden. Deras kunskap och nätverk har varit ovärderliga i många fall och utan dem hade vår start här inte alls gått lika smidigt, avslutar Gang Wei.

Färgbox

Business Region Göteborgs etableringsservice 
Vi vill att det ska vara enkelt att få bra service vid etablering och investering i Göteborgsregionen. Därför erbjuder vi  kostnadsfria och skräddarsydda lösningar för företag som vill etablera sig eller expandera här.
Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag >

 

Tip a friend