All Inclusive Etableringsservice

Vi förser dig med avgörande kunskap och kontakter för att lyckas med din etablering eller investering i Göteborgsregionen. Vi erbjuder en fullständig service med allt från bolagsbildning, mark och lokaler till rekryteringar och internationella skolor. Våra tjänster anpassas helt efter dina behov.
All Inclusive Etableringsservice

Business Region Göteborg erbjuder en konfidentiell och kostnadsfri etableringsservice.

Investeringshjälp

När du genomför investeringar i befintliga verksamheter finns vi här för att hjälpa till. Vare sig det handlar om strategiska allianser, joint ventures, FoU-samarbeten, nyetableringar, expansionsinvesteringar, förvärv eller kapitalinvesteringar. Business Region Göteborg har omfattande kunskap och erfarenhet i genomförandet av små och stora investeringar för att utveckla en verksamhet.

Branschkontakter

Vi är dörren in till samarbeten med andra företag, branschorganisationer, science parks och universitet beroende på ditt behov.

I möjligheternas region sker många samverkansprojekt både inom och emellan branscher. Här pågår många samarbeten mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Vi har fullständig koll på aktuella satsningar och projekt, vilka branschorganisationer som finns och vilka företag som verkar inom regionen. Vi kan sätta dig i kontakt med relevanta företag, branschorganisationer, science parks, inkubatorer och universitet beroende på ditt behov. Hitta nätverk och mötesplatser 

Fakta och statistik

Vi har nyttig fakta och statistik om Göteborgsregionen vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vi producerar kontinuerligt rapporter och analyser om utvecklingen i regionen. Årligen publicerar vi till exempel Fakta & Statistik, ett omfattande underlag om utvecklingen i Göteborgsregionen. Beroende på ditt behov kan vi genomföra skräddarsydda analyser för att förse dig med rätt beslutsunderlag. Mer om fakta och statistik 

Mark och lokaler

Vi har ett långvarigt och väl utvecklat samarbete med både kommunala och privata fastighetsbolag och hyresvärdar i Göteborgsregionen. Därför har vi goda möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att hitta just det läge och de lokaler som behövs. Läs mer 

Kvalificerad rådgivning

När du behöver fördjupad kunskap om den lokala marknaden erbjuder vi kvalificerad rådgivning genom både lokalkännedom samt fakta och statistik. För specifika frågeställningar inom områden som exempelvis juridik och skatter kan extern konsultering vara avgörande för att fatta rätt beslut. Genom Business Region Göteborg får du tillgång till ett stort nätverk av rådgivare, revisorer, advokater och affärsutvecklare.

Relocationservice

Att få dina medarbetare att trivas i Göteborgsregionen är en mycket viktig del i vår etableringsservice. En ny företagsetablering innebär ofta att kompetens flyttar hit. Vi är måna om att denna kompetens ska trivas och genom våra nätverk erbjuder vi därför bästa möjliga relocationservice. Vänd dig till oss för att få kontakt med rätt relocationföretag som kan hjälpa dig med flytt och sökning efter bostäder för dina inflyttade medarbetare.

Rekrytering

När du startar en filial eller ett dotterbolag är kompetenta medarbetare avgörande. Genom vårt samarbete med Arbetsförmedlingen och privata rekryteringsföretag samt våra nätverk kan vi hjälpa dig att hitta den kompetens som du behöver, till exempel en platsansvarig eller regionchef.

Internationella skolor

När du etablerar en verksamhet i Göteborgsregionen finns internationella skolor av hög internationell klass för familjer som flyttar med. Du kan hitta mer information om regionens utbud här.

Färgbox

Våra specialister

Vi har etableringsrådgivare inom olika industriområden: fordon, life science, ICT, stadsutveckling, detaljhandeln och logistics.
Även Göteborgs stads företagslotser finns här, läs mer.

 

Tip a friend