Stadsutveckling

Göteborgsregionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor ska investeras under de kommande 20 åren. Det betyder att regionen förändras.
Stadsutveckling

Nordens största stadsutvecklingsprojekt    

Älvstaden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek.

Framväxten av Älvstaden utgör en viktig kugge i Göteborgs framtid. Större delen av centrala Göteborgs nya bostäder kommer att byggas här, närmare bestämt 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser som ska byggas på båda sidor av Göta Älv.

Att bebygga och utveckla ett område stort som Älvstaden kräver stora investeringar och hållbara lösningar. Det krävs innovativa idéer inom trafiksystem, smarta energilösningar och olika typer av bostäder som många har råd med. Kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsmöjligheter.

Strategiska infrastruktursatsningar

Stora infrastrukturprojekt som är del av västsvenska paketet håller nu på att byggas eller är i planeringsfasen. Det ska göra det lättare för människor att ta sig fram i och till staden, skapa en bättre miljö och ge förutsättningar för tillförlitligare transporter för näringslivet i Göteborgsregionen.

Västsvenska paketet innehåller bland annat en järnvägstunnel under centrala Göteborg (Västlänken), en tunnel under Göta älv (Marieholmstunneln) och en bro mitt i centrala Göteborg (Hisingsbron).

Det finns visioner och arbeten som strävar mot att binda ihop Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn via utvecklad infrastruktur till en ny europeisk framtidsregion. Tre länder, fyra storstadsregioner och två huvudstäder – detta är The Scandinavian 8 million city. Göteborg blir därmed ett nav och en mittpunkt i Skandinavien.

Under tiden det byggs påverkas framkomligheten. För att hålla dig uppdaterad om trafikläget och pågående byggnationer rekommenderar vi följande länkar:

Trafik Göteborg

Här hittar du det mesta om trafiken i Göteborgsregionen. Du kan läsa om trafikläget just nu samt prenumerera på veckans trafik, nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Besök trafikgoteborg.se

Stadsutveckling i Göteborg

Göteborg stad har en välfylld och spännande sajt med mer långsiktiga planer på allt som ska hända inom stadsutvecklingsfronten. Här hittar du artiklar och filmer om allt från hur Göteborg såg ut på 1600-talet till framtidens boende och transporter. Besök stadsutveckling.goteborg.se

Hållbar tillväxt

Fokus ligger på att utveckla Göteborg till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad. En grön, sammanhållen, öppen och livlig stad, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Business Region Göteborg har insyn i planerade och pågående satsningar - vår roll är att bevaka näringslivsperspektivet.

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

 

Färgbox

 

Visste du att…
… Göteborgsregionen ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Andra städer och regioner kommer hit för att göra studiebesök, se hur vi jobbar och träffa teknikleverantörer. För mer information ser Green Gothenburg.

 

Tip a friend