Green Gothenburg

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktivare och grönare storstad vid havet. Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, tar emot delegationer som tittar på regionens gröna systemlösningar. Vi hjälper dig som vill exportera din miljötekniska lösning att komma i kontakt med relevanta delegationer.

Gröna exportmöjligheter

Göteborgsregionen kan stoltsera med många företag som är duktiga på tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Driver du ett sådant företag här i regionen och är redo för export, så kontakta Green Gothenburg. Vi förser dig med vägledning till rätt aktör, internationella nätverk och kontakter.

Möt internationella delegationer

Städer från hela världen vill ta del av den kunskap Göteborg har vad gäller tekniska systemlösningar som bidrar till att skapa en hållbar stad och region. Green Gothenburg arrangerar studiebesök inom områdena hållbara transporter, energi, avfall och stadsutveckling. I samband med dessa skräddarsydda studiebesök jobbar vi för att knyta många kontakter mellan delegationerna och företag här i regionen.

Vi tar årligen emot 35-50 delegationer som tittar på allt ifrån den avgasfria ElectriCity-bussen till vårt välutvecklade fjärrvärmenät.

Citat

Green Gothenburg tar årligen emot 35-50 delegationer som är intresserade av regionens olika miljötekniklösningar

Internationell marknadsföring

Via Green Gothenburgs websida www.greengothenburg.se söker många städer information om vad Göteborg är bra på inom hållbarhet. Där lyfter vi våra starka områden; hållbara transporter, energi, avfallshantering och stadsutveckling. Och där exponerar vi företag från Göteborgsregionen som bidrar till de hållbara systemlösningar – såsom fjärrvärmesystem och avfallssystem – som vi visar upp i samband med studiebesök här. Bidrar ditt företag till ett sådant system, kontakta oss för att få veta mer om hur ditt företag kan synas här.

Citat

Green Gothenburg – en hållbar stad, öppen för världen

Goda råd är inte dyra

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Kontakta oss för att få veta mer.

Följ Green Gothenburg på webben, Twitter och LinkedIn

 

Tip a friend