Miljötekniknäringar

Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot global utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Göteborgsregionen har många väl fungerande systemlösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan och som andra städer kan lära och inspireras av, samtidigt som regionens företag har stor kompetens på området och söker nya marknader för sina produkter. Business Region Göteborg förser dig som vill utveckla ditt företag inom miljöteknik med kunskap och kontakter.
GREEN GOTHENBURG – EN HÅLLBAR STAD, ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur miljöteknikklustret i Västsverige ser ut, vilka aktörerna är och vart man vänder sig i olika frågor. Vi kan vägleda, förmedlar kontakter och skapar mötesplatser.

Gröna exportmöjligheter

Göteborgsregionen kan stoltsera med många företag som är duktiga på tekniska lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Driver du ett sådant företag här i regionen och är redo för export, så kontakta Green Gothenburg. Genom oss kan ditt företag få ökad synlighet och vi kan hjälpa dig med att komma i kontakt med internationella beslutsfattare som besöker regionen för att söka lösningar på sina miljöproblem. Ett perfekt sätt för att få ökad marknadskunskap och internationella kontakter – utan att behöva resa.

Läs mer om Green Gothenburg här>> 

Gothenburg Climate Partnership

Gothenburg Climate Partnership (GCP) är ett långsiktigt och aktivt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. I GCP kan vi uträtta saker som ett enskilt företag inte klarar själv, men som blir möjliga genom samarbete och samverkan. GCP vill samla Göteborgsregionens starkaste miljökompetens från såväl näringsliv, akademi och ideella organisationer som från aktörer inom Göteborgs Stad.

Läs mer om Gothenburg Climate Partnership här >>

Testbäddar Göteborg

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktivare och grönare storstad med kunskapsintensiva företag och internationellt efterfrågade resurser kring innovation och forskning. Vi har bland annat skapat förutsättningar för hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

För att lyckas med detta samarbetar vi. Ett exempel på gott samarbete är hur ett stort antal aktörer i Göteborg inom industri, forskning och samhälle tillsammans jobbar med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity. Inom ElectriCity skapas en plattform för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare kollektivtrafik. Till exempel nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring.

Läs mer här: https://www.businessregiongoteborg.se/sv/samverka/innovation/testbaddar

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i branschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?
Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Klusteranalys Miljöteknik 2018

Kartläggningen av miljöteknikklustret  innehåller fakta och statistik kring miljöteknikföretagen i Göteborgsregionen.Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.

Ladda ner Klusteranalys Miljöteknik här (1,6MB)  >>

Färgbox

Visste du att…
… i Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende till år 2030.
… att Göteborgs fjärrvärmenät är en förebild i hela Europa och började utvecklas av Göteborg Energi redan 1952, när stadens första kraftvärmeverk Rosenlund byggdes. Idag är fjärrvärmenätet cirka 120 mil långt, från Ale i norr till Askim i söder.
… just nu pågår HSB Living Lab i Göteborg. Där tar vi ett stort kliv in i framtiden. I nära interaktion mellan människor och forskare ska skapas framtidens boende i tredje generationens Living Lab.

 

Tip a friend