Life science

I Göteborgsregionen har life science-branschen vuxit sig stark tack vare närheten mellan sjukvården, akademin, staden och näringslivet. Här hittar du forskning i världsklass och ett gynnsamt läge – inte minst för kliniska prövningar. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till nya samarbeten.
Life science

Nätverk, kontakter och mötesplatser

Är ditt företag verksamt inom den industri som omfattar bioteknik, medicinteknik eller läkemedel? Då har vi nätverkskontakterna och mötesplatserna för dig. Genom att skapa arenor och nätverk där forskning och företag kan mötas – både inom den egna branschen och med andra – stärker Business Region Göteborg life science-branschen. Bland annat arbetar vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park för innovationsutveckling inom life science-området i Västsverige.
Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>
 

Citat

Life science-sektorn i Göteborgsregionen består av drygt 540 arbetsställen och sysselsätter i dag runt 9 400 personer

Avsändare

KÄLLA: SCB, ÅR: 2015

Vi förmedlar kontakter samt stöttar investerare och företag som är intresserade av att etablera sig eller expandera här. Som neutral organisation utan vinstintresse förmedlar vi kontakter och information kostnadsfritt. Vid vissa seminarier tar vi ut ett självkostnadspris.

Mötesplats Sahlgrenska Science Park

Till Mötesplats Sahlgrenska Science Park välkomnar vi dig som driver ett life science-företag med 10-250 anställda och arbetar med produkter och tjänster för hälso- och sjukvården. Oavsett om ditt företag ligger i science parken eller inte, så är du välkommen till vår mötesplats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här bjuder Sahlgrenska Science Park tillsammans med Business Region Göteborg in till nätverkande i form av workshops, matchmaking, seminarier och möten där du som företag får möjlighet att träffa andra företag, akademin, forskningen, politiken, investerare, andra branscher och life science-kluster från andra länder.

Citat

Den största arbetsgivaren inom biomedicin är AstraZeneca. 2075 anställda

Avsändare

KÄLLA SCB, ÅR: 2014

Gynnsamt läge för kliniska prövningar

Göteborgs universitet med Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola har starka forskningsverksamheter inom en rad fält, som biovetenskap och medicin. Tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en av norra Europas största vårdenheter, skapar lärosätena utrymme för innovation och förser branschen med kompetens. Här finns också goda möjligheter till kliniska prövningar.

Universitetet, staden och näringslivet i nära samverkan

En nära samverkan mellan akademi, det offentliga och näringsliv gör Göteborgsregionen attraktiv för företag.

Citat

AstraZeneca är den sjunde största arbetsgivaren totalt i regionen

Göteborgs universitet - Campus Medicinareberget

Medicinareberget är ett campusområde där byggnaderna ligger tätt och där den medicinska och naturvetenskapliga forskningen håller hög internationell klass. Närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset utnyttjas i både studie- och forskningssammanhang. Visionen är att Medicinareberget ska bli Europas mest attraktiva medicinska och biovetenskapliga miljö där utbildning, forskning, sjukvård och näringsliv finns samlade på ett område.

Sahlgrenska Life

I projektet Sahlgrenska Life får Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhus möjlighet att kraftsamla i Göteborg. I samverkan med andra parter skapas en unik och kreativ miljö för forskning och utveckling inom life science. Ett internationellt kunskapscenter byggs i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

GoCo Health Innovation City: 
Ett nytt område utvecklas i Mölndal i direkt anslutning till väletablerade globala aktörer inom hälsa och biovetenskap såsom Essity, AstraZeneca och Dentsply. Genom att utveckla och förvalta 100 000 nya km2 med ytterligare 300 bolag, 7 000 arbetsplatser, bostäder och hotell vill man transformera området till ett innovationsområde för framtidens hälsolösningar och gränsöverskridande arbetssätt.

Miljöer där ditt företag kan växa

Sahlgrenska Science Park ger nya bolag och projekt samt etablerade aktörer inom life science rätt förutsättningar att växa. Här kan företag arbeta i en utvecklande miljö och få stöd inom exempelvis affärsutveckling. Läs SSPs Life Science West Sweden rapport The power of coaction.
Inkubatorn Chalmers Innovation stödjer teknikbaserade affäridéer och tillväxtföretag. I Mölndal finns även AstraZeneca BioVentureHub där företag inom biomedicin och forskargrupper får tillgång till AstraZenecas laboratorier.

Innovationsutveckling i världsklass

Göteborgsregionen har varit platsen för flera medicinska landvinningar genom åren. Här utvecklades ett av världens mest sålda läkemedel, magsårsmedicinen Losec, liksom effektiva läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Det senare i samarbete mellan läkemedelsindustrin och professor Arvid Carlsson, som fick Nobelpriset i medicin år 2000.
 
Göteborg har också en stark ställning globalt inom såväl odontologi som biomaterial. Per-Ingvar Brånemarks upptäckt att benvävnad kan växa fast i material som inte är kroppsegna –osseointegration – fick stor spridning. Hans idéer med dentala implantat, som kunde förankras i benvävnad med hjälp av titanskruvar, kommersialiserades i bolaget Nobel Biocare. Senare har innovationen utvecklats till att omfatta bland annat benförankrade hörapparater och benproteser.

Citat

I dag är regionen ett ledande centrum för klinisk forskning i Sverige och hem för runt 450 olika företag inom life science

Stamcellsforskning, cellterapi och regenerativ medicin är andra områden som Göteborgsregionen ligger långt framme inom, liksom det kardiovaskulära och metabola området, samt vaccin. Det blev världsrubriker när den första fullbordade graviditeten från en transplanterad livmoder tillkännagavs – forskning som skett i Göteborg.
 
Medicinteknik är ett annat starkt område, framförallt inom implantat och biomaterial med företag som, Dentsply (tidigare AstraTech) och Nobel Biocare. Australiensiska Cochlear, som utvecklar hörimplantat, har lagt delar av sin FoU-verksamhet till Göteborgsregionen. Cochlear köpte en gång upp Göteborgsbolaget Entific, som i sin tur har sitt ursprung i forskning från Nobel Biocare.
Under de senaste tio åren har antalet mikroföretag med mindre än tio anställda ökat kraftigt.

Färgbox

Life Science

Life science är ett brett begrepp och Västragötalands Regionen (VGR) definierar det som forskning, företag och kunskapsutveckling som berör biologiska system, från celler och deras beståndsdelar till hela organismer (inklusive människor) och de miljöer de förekommer i. I detta begrepp finns det då även kopplingar till grön kemi, det marina området och hållbarhetsfrågor.

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>
 

Här kan du titta i vår engelskspråkiga databas över life science-företag i Göteborgsregionen >

Fler som är med och bygger life science i Göteborgsregionen

Almi Invest >
Almi Invest investerar i unga bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. 

Chalmers Ventures >
Erbjuder program för accelerator- och inkubatorprogram samt finansiering.

Gothia Forum >
Enhet inom Västra Götalandsregionen som fungerar som en mötesplats och en frivillig resurs för alla som arbetar med klinisk forskning i regionen.

GU Ventures >
GU Ventures stödjer Göteborgs Universitet och dess forskare att aktivt förädla kommersiella affärskoncept.

Innovationsplattformen >Innovationsplattformen  är en samarbetspartner och en ingång för företag och forskare som vill testa och utvärdera sina produkter och tjänster i samverkan med hälso- och sjukvården

HealthTechArena >
HealthtechArena är en mötesplats för framtidens företag och yrkesmänniskor inom HealthTech.

Medtech West >
Nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Park Annual >
Innovationsträff arrangerad av Sahlgrenska Science Park för forskare, företag och andra aktörer inom life science. 

Scanbalt >
Baltic and Skandinaviskt nätverk och accelerator för interregionalt samarbete inom hälsa och bioeconomi.

Vitalis >
Nordens ledande e-hälsomöte. Konferensen på Svenska Mässan erbjuder utbildning och utblick inom e-hälsa.

Färgbox

Visste du att…
… forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin utvecklat en mikrovågshjälm, Strokefinder, som kan skilja stroke från blodpropp hos patienter?
... 620 miljoner kronor satsas på ett nytt centrum för molekylär medicin i Göteborg? Starten går 2016 och cancer, fetma och diabetes är några av forskningsområdena.
… forskare vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan skapa ett nytt blodkärl, framodlat av patientens egna stamceller? Allt som krävs för att utvinna stamceller är två matskedar blod.
… företaget Monivent i Göteborg vann priset Swedish Embedded Award 2014? Företaget utvecklar moniteringsutrustning som mäter luftflödet till nyfödda barn som behöver andningshjälp.
… AstraZeneca har investerat cirka en miljard kronor i forskningsenheten i Mölndal sedan 2010? Vid enheten bedrivs forskning kring hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet.
… hos Sahlgrenska Science Park verkar cirka 50 företag inom life science? Bland dem finns Tridentify AB som skapat sändare för övervakning av blodpåsar.
… att företaget Immunicum utvecklar terapeutiska vaccin mot vissa former av cancer? Företaget bygger på forskning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Tip a friend