Innovationslabb - innovation med kraft från kreatörer

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Tillsammans tar vi innovationen till nya höjder!
innovationslabb

Världen står i snabb omvandling, innovativa företag driver förändring och lämnar de konkurrenter som inte utvecklas bakom sig. Innovation är en viktig nyckel för ökad konkurrenskraft för industrin och förnyelse för verksamheterna i offentlig sektor. Forskning visar att ökat samarbete med kreatörer ger ökad innovationskraft*. Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer.

I innovationslabbet sammanför vi fyra gånger per år kreatörer med personer från industrin, handel och offentlig sektor. Deltagarna har olika bakgrund, kompetens och roller och går in i labbet med olika perspektiv kring en frågeställning, utmaning eller problem. Under två halvdagar arbetar man tillsammans för att skapa nya företag, produkter och tjänster. Kreatörer är professionella idéutvecklare och problemlösare, tillsammans med entreprenörers förmåga att driva företag läggs grunden till framtidens världssuccéer när vi skapar vi förutsättningar för att innovation skall kunna uppstå!.

Varje labb har ett särskilt tema med bäring på hållbar utveckling. 
Läs mer om våra tidigare innvationslabb här:
Tema Tillgänglighet >>
Tema Framtidens smarta boende >>
Tema Minskat matsvinn >>

 

Citat

– I Innovationslabbet bidrar människor med olika perspektiv och kompetenser.

Behovsägarna har koll på behovet, företagen känner målgruppen och marknaden, kommunen kan bidra med kunskap om allmänheten. Och däremellan behövs kreatörer som kan idégenerera och komma med nya lösningar tillsammans med de andra. Vi kallar det för 360-graderstänkandet.

Avsändare

Azadeh Kazemi, projektledare för Innovationslabbet, Business Region Göteborg.

Är du intresserad av att delta? Eller ser du en utmaning som du tror lämpar sig att lösa genom innovationslabbet?

Hör av dig till  azadeh.kazemi@businessregion.se, 031-367 62 14.

*Ariane Berthoin Antal, Research report, Transforming organisations with the arts, december 2009

Innovationslabb The Pinball Game

Tip a friend