ICT, Informations- och kommunikationsteknik

ICT har blivit en integrerad del av vårt samhälle. I Göteborgsregionen finns spetskompetens inom flera områden, som AI, mikrovågsteknologi och digital visualisering. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av branschen.
ICT, Informations- och kommunikationsteknik

Den digitala transformationen bygger på innovation – men drivs framför allt av kundernas förändrade krav, behov och beteenden. Bland annat genom hög kunskap och kompetens inom nya teknologier är västsvenska ICT-aktörer med och digitaliserar företag, branscher och många delar av samhället.

En stark regional ICT-sektor hjälper andra att utvecklas

ICT, Information Communication Technology, är en av Västsveriges starkaste tillväxtbranscher med drygt 5 300 företag och cirka 26 500 specialister. ICT driver utvecklingen inom bland annat hälsa, transport och säkerhet, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen. Vi befinner oss mitt i en digital transformation; ett tecken på det är till exempel att stora företag som SKF startar egna mjukvaruutvecklingsenheter. Det ger mycket goda förutsättningar för små och medelstora, forskningsintensiva IT-företag och konsulter, särskilt inom B2B. Business Region Göteborg utvecklar starka, väl utvecklade kluster för samarbeten, nätverk och mötesplatser inom ICT med fokus på sex styrkeområden: AI, Connectivity and Mobility, Cyber ​​& Information Security, Microwave & Antenna technologies, Visualization and Gaming, samt Digitalization.

Men det finns utmaningar. Bland annat behöver fler utbildas, kompetensen höjas och företag synliggöras. Business Region Göteborg samarbetar med Brains Business i Aalborg och IKT Norge i Oslo för att stärka ICT-företag på en gemensam skandinavisk plattform som skapar möjligheter att utvecklas och nå ut internationellt. 

Sex styrkeområden 

ICT används i hela samhället och tillämpningsområdena är många och skiftande. Vi på Business Region Göteborg inriktar våra insatser speciellt till sex kategorier, som vi bedömer är starka i Göteborgsregionen och som har en god tillväxtpotential. Dessa är framtagna i samverkan med regionala som globala nyckelaktörer. Sedan 2020 är dessa sex områdena identifierade som:

  • Artificiell intelligens (AI) / Artificial Intelligece (AI)
  • Connectivitet och Mobilitet / Connectivity and Mobility
  • Cyber- och informationssäkerhet / Cyber and Information security
  • Antenn- och mikrovågsteknik / Microwave and Antenna Technology
  • Visualisering och Spel / Visualization and Gaming
  • Digitalisering / Digitalizarion

Tvärs genom dessa går även starka områden såsom hälsa, transport och energi.

En kartläggning av Industri 4.0. Läs mer >
En kartläggning av AI. Läs mer > 

En kartläggning av CyberSecurity. Läs mer > 
En kartläggning av AR & VR. Läs mer > 
En kartläggning av kompetens inom mikrovåg. Läs mer >
En kartläggning av IoT. Läs mer >
En kartläggning av eCommerce. Läs mer >

Vi har kartlagt universitetsutbildningarna i Västsverige inom ICT, Läs mer >

Citat

- Den pågående digitala trans­formationen innebär spännande möjligheter inom våra etablerade styrkeområden. Men det finns också framväxande områden att etablera sig inom, som EdTech, Internet of Things, säkerhet och AI.”
 

Avsändare

Erik Behm, Area & Investment ManagerICT

Miljöer för innovation

Västsverige med Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns sex universitet och högskolor, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya IT-lösningar, som fordonsindustrin, logistiksektorn och life science.

Tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete kanaliseras genom tre science parks där Lindholmen Science Park, med fokus på fordon, ICT och media, är den största. På Lindholmen finns bland annat AI Innovation of Sweden som verkar inom fordons-IT, PICTA som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena – en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arena, som är en fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna.

I Göteborg finns även flera inkubatorer, som Chalmers Venture och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spin-off företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering.

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i finansbranschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur ICT-branschen ser ut i Västsverige, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Vi förmedlar kontakter och skapar eller bidrar till mötesplatser. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Business Region Göteborg kan med hjälp av nätverk och kontakter korsbefrukta branscher och bidra till att finna kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle. Inom InvestICT samarbetar vi med Business Sweden och andra storstadsregioner i Norden för att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag inom ICT.

Visste du att...

... Diglt 
Är ett skolprojekt där eleverna får upptäcka vad IT- och telesektorn har att erbjuda dem - och världen.
Tillsammans kan vi öka intresset för IT- och teknikjobb och därigenom fördjupa digitaliseringsprocessen.

... All Age Hub
En innovativ samverkansplattform för välfärdsteknik och andra tjänster och lösningar som riktar sig till äldre och personer med funktionsvariationer i alla åldrar? Från och med i år kan entreprenörer med idéer enklare nå ut till regionens kommuner via AllAgeHub. Projektet är ett samarbete mellan ett tjugotal aktörer, bland andra Västra Götalandsregionen, 12 medlemskommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, science parkerna och Business Region Göteborg.

 

Färgbox

5300 ICT-företag med drygt 26 500 ICT-specialister
3 science parks: Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska Science Park.
Chalmers tekniska högskola: cirka 10 000 studenter, fyra institutioner med ICT-relaterad forskning och sex spetskompetensprofiler inom komponenter, system och mjukvara.
IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation.

 

Tip a friend