Finanssektorn i Göteborgsregionen

Göteborg är en del av en expansiv region med en mångårig tradition för internationell handel och verksamhet. I takt med utvecklingen har en stark finanssektor vuxit fram och i dag har regionen en ledande position inom bland annat credit management och treasury området. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Finanssektorn i Göteborgsregionen

Kunskap, kontakter och nätverk

Är du verksam inom finansbranschen i Göteborgsregionen och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer inom ditt område så har vi forum för detta. Finanssektorn har stor betydelse för regionens ekonomi och affärsmiljö. Vi vill att branschen ska växa och stanna kvar här. 

FinansKompetensCentrum

I föreningen FinansKompetensCentrum, med drygt 100 medlemsföretag, träffar du likasinnade. Västra Sveriges enda oberoende finansförening håller dig à jour med vad som händer i branschen. Vi erbjuder konferenser och seminarier med rikskända experter, inspiration och möjligheten att knyta intressanta kontakter. Kort sagt, ett forum där du kan utveckla både dig själv och din verksamhet.

FinansKompetensCentrum är en neutral kunskapspartner som sätter sina medlemmars intresse främst. Kanske är det därför vi kan räkna de flesta av regionens ledande profiler inom finanssektorn till våra medlemmar.  Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här; www.finanskompetenscentrum.se

Citat

- I en bransch i förändring behövs stöd och åtgärder för att säkerställa kompetensen och locka kvalificerade medarbetare. Det professionella nätverket FinansKompetensCentrum bidrar med ny kunskap, relevanta kontakter och inspiration.

Avsändare

Karin Eriksson, Områdesansvarig Finans

Handelsstaden Göteborg

Med havet inpå knuten var Göteborg ett viktigt handelsnav redan på 1700-talet och i dag har regionen Sveriges främsta logistikläge, tack vare Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Airport. I takt med handelns utveckling har en stark finanssektor vuxit fram, vilket är en garant för ett livskraftigt näringsliv. Näringslivet präglas både av en rad stora och små företag. Bland de stora märks flera internationella bolag bland andra Volvo-bolagen, SKF och AstraZeneca.

Regionens finanssektor

Finanssektorn har stor betydelse för Göteborgsregionens ekonomi och affärsmiljö. Inom området credit management, bedömning och hantering av affärsrisker, har Göteborg en ledande position men även treasury är ett strategiskt viktigt område. Fintech växer fram med företag som Collector, Sigmastocks, Evispot och Recorded Future.

Nyckelaktörer inom finanssektorn, som sysselsätter över 7 500 personer, är affärs- och sparbanker med SEB, Swedbank och Nordea i spetsen samt företag och finansinstitutioner som AP-fonderna. Här finns även Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med Centrum för finans som ska bidra till utvecklingen av en hållbar finansiell infrastruktur.

Göteborgsregionen är tack vare sin historia som handels- och logistikcentrum en naturlig plats att finnas på för de stora aktörerna inom finanssektorn och många företag i regionen har stora och kvalificerade egna finansiella avdelningar. Regionens cirka 2 800 arbetsplatser inkluderar också huvudkontoren för Collector och Volvofinans Bank samt Andra och Sjätte AP-fonden. Därutöver ett växande antal småföretag och startups med tech-profil – en utveckling som gynnar det finansiella ekosystemet och förväntas fortsätta.

Generellt sett har kompetensprofilen förflyttats från traditionell bank- och finanskompetens mot mer it-kompetens. Digitaliseringen bidrar också till att gränser suddas ut mellan närbesläktade branscher; nya digitala tjänster breddas och täcker in såväl finans som IT-säkerhet, försäkring och juridik. På såväl Handelshögskolan som Chalmers Tekniska Högskola bedrivs avancerad akademisk forskning inom till exempel trade finance och supplychain management.

Vi hjälper dig

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer i finansbranschen att samverka och mötas. Främst genom att driva FinansKompetensCentrum, en ideell förening vars uppgift är att utveckla regionens finansiella kompetens. Det görs genom att förmedla kontakter, kunskap och inspiration, och med hjälp av nätverk korsbefrukta branscher och skapa kopplingar mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag i finansbranschen.

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i finansbranschen? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Visste du att…

… det finns drygt 7 500 årsanställda på 2 800 arbetsställen inom finans i Göteborgsregionen?
… både andra och sjätte AP-fonden har huvudkontor i Göteborg?
... FinansKompetensCentrum arrangerar den årliga Finansdagen? Förutom att Årets Finansprofil utses, hålls också seminarier på ett aktuellt ämne.
… finansforumet Connect2Capital hålls i Göteborg? Här kan tillväxtföretag möta nationella och internationella investerare.

Tips!

Intresserad av att bli medlem i FinansKompetensCentrum?
Kontakta Karin Eriksson. Kontaktuppgifter finns i vänsterspalten.

Är du intresserad av hur Göteborg jobbar med gröna obligationer idag?
Besök Green Gothenburgs hemsida www.greengothenburg.se .

Tip a friend