Nätverk och mötesplatser – Energi

Vi på Business Region Göteborg arbetar med att erbjuda kunskap och kontakter. Här listar vi de nätverk och mötesplatser som finns kring insatsområdet Energi. Har du tips på andra nätverk och mötesplatser inom området kontakta Lars Bern.
Nätverk och Mötesplatser Göteborg

Energi är en bransch som går in i flera andra branscher – inte minst hållbara transporter. Här listar vi de nätverk och mötesplatser som finns inom några av de starkaste områdena inom energi.

Områden

Energi övergripande

Mötesplatser

Fjärrvärme- och fjärrkyla 

Nätverk

Mötesplats

Solenergi

Nätverk

Sol i väst»

Biogas

Nätverk

Mötesplatser

Vindkraft

Nätverk

Mötesplatser

Elfordon – (fokus laddinfrastruktur)

Nätverk

Tip a friend