Energi

Sol, vind och vatten ger Göteborg hållbar energi. I regionen finns lång erfarenhet av bland annat gas, fjärrvärme och vindkraft Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till samarbeten.
Energi

I Göteborgsregionen finns både historia och framtidsvisioner kring alternativa energislag. Närheten till transportindustrin och satsningar på såväl kompetensförsörjning som innovation och samarbeten gör energibranschen till en av regionens mest spännande.

Lokala innovationer bidrar till energiomställning

Göteborg har ett av de mest utbyggda fjärrvärmesystemen i världen. Satsningarna på vindkraft och biogas är omfattande, och dessutom är regionen hemvist för en unik mängd alternativa bränsleproducenter: Preem som använder tallolja i bränsleproduktionen och St1 som satsar på bioetanolproduktion till exempel. Men innovationskraften är stor i hela kedjan – från produktion via distribution till användande. Närheten till såväl ICT- som transportindustri i regionen fungerar som ett boost för innovationskraften, och initiativen för att hitta hållbara lösningar för trafiken på land, hav och i luften är många.

Citat

- Just nu upplever vi en ketchupeffekt i ­regionen med mängder av spännande ­innovationer som realiseras. Det gäller allt från solenergi och vågkraft till testarenor, effektiva produktionsmodeller och inter­nationella samarbeten på den snabbrörliga energimarknaden.

Avsändare

Lars Bern, områdesansvarig Energi och innovationsutveckling

De offentliga aktörerna i regionen har ett starkt fokus på energi och hållbara lösningar, och detsamma gäller för Chalmers och universitetets utbildningar och ventureverksamheter. Här finns också två viktiga scienceparker: Lindholmen och Johanneberg.

Göteborg började utveckla sitt fjärrvärmenät redan 1952, när stadens första kraftvärmeverk Rosenlund byggdes. Idag leder Göteborg EU-projektet Celsius där vi får möjlighet att dela den kunskap vi har om fjärrvärme och fjärrkyla för att hjälpa andra städer i Europa att utveckla och optimera sin fjärrvärme. Målet var att få med 50 städer. Idag är antalet över 60.

Göteborg

Leder Sveriges vindkraftsutveckling

Västra Götaland ligger i topp på utbyggnadslistan av vindkraft i Sverige. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det totalt det 546 stycken vindkraftverk med en total effekt på 774 MW som producerade 1.7 TWh under 2014 i Västra Götaland. Vi har flera lokala vindkraftföretag och SKF här. Greenbyte är exempel på  spännande startup. Fastighetsägare som Stena och Wallenstam har egna vindkraftverk och Balder har investerat i vindkraft. Det pågår en mycket omfattande nyetablering av vindkraft som väntas öka ytterligare. Mer vindel är positivt från klimatsynpunkt och skapar arbetstillfällen.

Göteborg Wind Lab är ett forskningscentrum för vindkraft och energiproduktionsteknik som drivs av bland andra SKF och Chalmers tekniska högskola. Göteborg Energi har tillsammans med Chalmers och General Electric här rest Sverige största vindkraftverk.

Sverige 1:a på vindkraft

Besök från hela världen

Biogas är ett av framtidens viktigaste förnyelsebara bränsle och har den fördelen att den kan distribueras via befintliga gasnät. Göteborg har ett väl utbyggt gasnät och stark koppling till fordonsindustrin både vad gäller personbilar och tyngre fordon. Anläggningen har många besök av internationella delegationer från andra städer och regioner som kommer hit för att inspireras och lära sig hur man kan jobba med förnybar energi. Det är en anläggning som ligger i linje med EUs mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi.

Göteborg testar innovativ energimarknad

Tack vare 50 miljoner kronor från EU har  The Fossil Free Energy District (FED) nu pågått snart tre år i Göteborg. På Chalmers Campus Johanneberg har man testat och utvärderat ett nytt sätt att överföra och handla med överskottsenergi. EU vill ge Europas städer chansen att testa nya innovativa lösningar för utmaningar som migration och energi. I stor konkurrens blev Göteborgs Stads ansökan utvald. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden. Projektet har varit igång sedan 2017. Läs mer >

Vi hjälper dig

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få information om hur energibranschen ser ut i Västsverige, var man träffas och vart man vänder sig i olika frågor. Är du ett energibolag, leverantör till energibranschen eller en start-up inom branschen eller kanske ett fastighetsbolag? Vi förmedlar kontakter och skapar eller bidrar till mötesplatser, som du kan ha nytta av i dina affärer. Vi hjälper dig när du vill öka din samverkan med stora som små företag, universitetet, offentlig verksamhet och andra branscher. Vi arrangerar bland annat den årliga konferensen Power Circle Summit och var med och startade Biogas Väst. Vårt uppdrag är också att marknadsföra Göteborg och hjälpa till att hitta vägar ut på världsmarknaden för västsvenska företag i energibranschen.

Våra fokusområden inom energi är områden där Göteborgsregionen står sig stark, nämligen fjärrvärme/fjärrkyla, solenergi, biogas, vindkraft och elfordon, speciellt ladd-infrastrukturen. 

Nätverk och mötesplatser

Vill du få nya företagskontakter i energibranschen? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts? Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här >>

Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.
Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt. 

Hitta och läs mer om regionens testbäddar inom branschen >>

Klusteranalys Energi 2018

Kartläggningen av energiklustret innehåller fakta och statistik kring miljöteknikföretagen i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dessa aktörer samt utvecklingen av klustret sedan 2008.
Ladda ner Klusteranalys Energi här (3,1 MB) >>

 

Det kraftiga förändringstrycket i branschen

Visste du att…

…Göteborgs fjärrvärmenät idag är cirka 120 mil långt och sträcker sig från Ale i norr till Askim i söder. 

…Göteborg var väldigt tidig med att översiktligt kartlägga landytor med potential för solcellsparker i kommunen.

Tip a friend