Branscher i fokus

Ett starkt näringsliv är Göteborgsregionens motor. Ett attraktivt företagsklimat med hållbar tillväxt gynnar de som vill etablera eller utveckla sitt företag här. Genom att sätta extra fokus på ett antal branscher kan vi bidra till ökad samverkan och nya affärsmöjligheter som ytterligare kan stärka vår region.
Branscher i fokus

Business Region Göteborg förmedlar kunskap och kontakter inom och mellan branscher så att du får förutsättningar att utveckla ditt företag. Vi kan koppla ihop dig med rätt parter, oavsett om det gäller näringsliv, akademi, myndigheter eller politiker. För att möta dina behov, erbjuder vi mötesplatser, nätverk och samarbetsmöjligheter.

Din genväg till tillväxt

Business Region Göteborg guidar dig så att din verksamhet får möjlighet att växa. Det kan innebära att du börjar samarbeta med företag inom en helt annan bransch än din egen. I vår växande region finns utmaningar som kan omvandlas till möjligheter för ditt företag. Du kanske har nya idéer som du är redo att testa för att se om de är kommersiellt bärkraftiga. Vi bygger broar och banar väg för nya etableringar, bättre lönsamhet för ditt företag och ökad tillväxt i regionen.

Goda råd är inte dyra

Behöver du råd från någon som kan näringslivet i Göteborgsregionen – vänd dig till oss. Business Region Göteborg ägs av Göteborgs Stad och är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Våra råd är kostnadsfria.

Därför är en stark region bra för dig

När det går bra för företagen i vår region vågar fler starta företag här. De företag som redan finns här växer, kompetensen stannar kvar i regionen och det skapas fler arbetstillfällen. Detta i sin tur lockar till sig nationell och internationell kompetens och investerare. Vi blir en kunskapsintensiv region där forskning, utveckling och innovation frodas. Framgång föder framgång.

Branscher i fokus

Vi har specialiserat oss inom ett antal av regionens styrkeområden, men självklart jobbar vi även utanför dessa områden. Kontakta oss gärna, oavsett om du redan finns här eller om du vill komma hit. Vår branschkunskap kan bidra med viktig information till dig som vill etablera verksamhet eller expandera i regionen.

Här hittar du mer information om respektive område och vem du kan kontakta för att få så bra hjälp som möjligt.

Tip a friend